Sannhetsdepartementet.no

Nettstedet hvor politikere og andre grilles

Fasaden sprekker og nesen til Erna Solberg vokser.

Plutselig hører stastsminister kandidaten dårlig og avbryter intervjuet i dagsrevyen

Høyres skatteanalyse får forsker-stryk

Aldri kan jeg huske at en som har som ambisjon å bli landets neste statsminister avbryter et intervju med vår statskanal.

Avbrøt intervju

Mens reporteren stiller Solberg spørsmål over telefon, sier Høyre-lederen at lyden er dårlig, og at hun har sagt det hun har å si. Deretter tar hun av seg ørepluggene, legger fra seg mikrofonen og forlater intervjuet.

Dette har skapt reaksjoner på Twitter. «Sur @erna_solberg avbryter godt oppfølgingsspørsmål fra @nrk om formuesskatt: Elendig håndtering, og overraskende fra en så erfaren partileder», tvitrer Aftenpostens kommentator Thomas Boe Hornburg.

«Rå klipping»

«Rå klipping» og «svarene før fjernet», hevder Solberg på Twitter. «Du klippet vekk svarene som kom først», skriver hun til Dagsrevyens reporter. Hun oppfordrer deretter sine Twitter-følgere til å lese nettsaken på NRK.no Les også: Slik svarer Høyre-lederen på funnene i NHH-studien Deretter oppfordrer hun NRK til å legge ut hele intervjuet, noe NRK nå har gjort.

Plutselig tror ikke partilederen som vil styrke forskning og utdannelse på forskning i en masteroppgave levert at to studenter ved Norges Handelshøyskole i Bergen, Solbergs egen hjemby. Til tross for det som bekreftes av to professorer Guttorm Schjelderup ved NHH og Vidar Christiansen ved økonomisk instittutt på Universitetet i Oslo at formuesskatten ikke kveler bedriftene så står Høyre på sitt.

Dette

Formuesskatten er et omdiskutert tema, med mange ulike aspekter. Et sentralt argument mot formuesskatten har vært at den tapper bedrifter for kapital. Det påstås at eierne må hente ut ekstra utbytte for å betale skatten og at dette i mange tilfeller fører til likviditetsutfordringer.

Vi har gjennomført en studie av over 70.000 små og mellomstore norske bedrifter og deres hovedeiere. Vår studie viser at formuesskatten er en treffsikker skatt og at eiernes formuesskatt ikke skaper problemer for bedriftene. Bedrifter der hovedeier betaler formuesskatt er vesentlig mer solide og har bedre likviditet enn bedrifter hvor hovedeier ikke betaler formuesskatt. Vi finner dermed ikke grunnlag for å påstå at formuesskatten tapper bedriftene for kapital på en måte som hemmer verdiskapingen i norsk næringsliv.

skriver de to mastergrads studentene i en kronikk på NrK ytring. Det kommer ikke overraskende på en økonom ettersom man har funnet liten generell støtte for Laffers påstander om at skatt virker vekstdempende. Noen tilhengere av Laffer kurve teorien, vil da foreta en reduksjon til det absurde og spørre hvorfor ikke da like godt skatte med 100 prosent? Er det noe økonomer er drillet i, er det å finne ulike optimum. En økonom er ikke interessert i å finne den maksimale, men den optimale skattebane. Den kan varier over konkunkturbølgen. I et økonomisk tilbakeslag, en økonomisk krise eller depresjon, kan skattelette brukes til å stimulere bedrifter som sliter. Det er da nettopp gjort av den sittender regjeringen. Men å redusere eller fjerne formuesskatten til de bedriftene som går best og når gjeld med rentefradrag trekkes inn sprekker Høyres budskap om formuesskatten.

Erna Solberg prøver å hindre nesen i å vokse

Under overskriften Høyres skatteanalyse får forsker-stryk og med et bilde som er som skapt for denne artiklen - der det virker som Solberg hindrer nesen i å vokse - skriver e24.no.

Formuesskatten skaper ikke så store problemer for norske bedrifter som Høyre og Fremskrittspartiet hevder. Det slås fast i en fersk masteroppgave ved Norges Handelshøyskole.
Se også:

Pastor mer opptatt av jugekorset enn av korset.

Flere medlemmer i Siv Jensens og Vgs lang nese klubb - FrPs Anundsen og pastor Hanvold.

Frps Anundsen og pastor lyver

Vg fortsetter å gjøre seg til talsrør for avisen som sprer dritt og møkk. I dag 27. juli 2013 har Vgs papirutgave som jeg selvsagt ikke kjøper et stort oppslag inne i avisen under overskriften. "Tv pastor til kristne som stemmer Ap: - Skam dere." med underoverskrift "Tv-pastor Jan Hanvold (62) sprer sitt budskap til tusenvis av Tv-seere døgnet rundt". Nå har jeg sett mange dårlige selgere i mitt liv. Jeg har hatt ansvar for finansrådgivere - egentlig et annet navn for selgere av finansielle løsninger. Jeg sa at de skulle pugge finansavtale særlig paragrafene om rådgivers plikter. Nå kjenner jeg ikke nevnte pastor og vet derfor ikke om han er pastor i en frimeninghet eller hvilke plikter og ansvar han har. Jeg kan anbefale pastoren å sette seg bedre inn i Bibelen og da særlig de 10 bud, hvorav det ene sier at "Du skal ikke lyve". Du skal altså ikke spre falskt budskap. Personlig har jeg hatt liten sans for pastorer som sprer sitt politiske budskap fra en talserstol. Denne saken er vel så tvilsom at Vg har valgt å sette den inne i avisen, det vil si bruke den på den som kjøper avisen. Jeg oppfordrer dere som leser denne artiklen om å boykotte Vgs papirutgave og Vg pluss. Man kan bruke tiden på noe langt mer nyttig enn å lese det søppelet som serveres i den avisen.

Men jusristen, Anundsen eller FrPs talsmann i juridiske saker kjenner nok loven. "Skam dere" ser ut til å bli FrPs nye slagord i valgkampen. 28 Juni 2013 har Vg en annen overskrift: "Frp-Anundsen raser mot regjeringen: - Skam dere!" med underoverskrift
- Navarsete er sinna
- Lysbakken er arrogant
- Stoltenberg er selvtilfreds

Det brøler politikeren og juristen som elsker å jussifisere eller rettsliggjøre politikken.

Stoltenberg sier vi er farlige for Norge. Han burde skamme seg, roper leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Anders Anundsen, fra scenen.

Det er ikke Frp som er farlige. Det er Ap som har for svak risikoerkjennelse og evne til å gjennomføre. Det er ikke min dom, det er tidligere justisminister Knut Storbergets egen dom over regjeringen under 22. juli-høringene i Stortinget.

Siden juristen Anundsen nevner 22. juli, kan det være på sin plass å minne ham og pastor Hanvold om det Anniken Huitfeldt så treffende uttalte (51.15 ute i sendingen) i NrKs dokumentar "Historien om en øy"
De som tror at Bondevik regjeringen bygger sin politikk på livet, korset, moralen og toleransen, så sier vi i AUF at de mer enn noe annet har vært opptatt av underlivet, dobbeltmoralen, jugekorset og intoleransen.
Jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Det er en glimrende karakteristikk av de nye medlemmene i Siv Jensens og Vgs lang nese klubb. Er det forresten noen som i sommer bruker papirutgaven av Vg som toalettpapir på hytta når man mangler toalettpapir? Spar skogen og miljøet og la den avisen ligge igjen i butikkhyllene.

Avis og ikke bevis. Mer fleksibel arbeidstid er intet brudd på menneskerettighetene

Flere medlemmer i Siv Jensens lang nese klubb - Mediearbeidere i Verdens Gang.

løgnen avsløres

Stortingsvalget nærmer seg og Høyres populistiske tabloidavis dit søppelet som ikke serveres i Aftenposten er delegert, blir mer og mer desperat. Jeg stemmer med lommeboka og kjøper selvsagt ikke dagens Vg med sin populistiske forside. Som tidligere ansatt i Norges Banks utredningsavdeling vet jeg at en god finansminister ikke nødvendigvis er en populær mann, snarere tvert imot. Helesvesenet er en koloss og skal noen få skikk på det er Støre rett mann. I dag to og en halv måned før valget uttaler helseminister Jonas Gahr Støre til Verdens Gang:

I en sak der jeg blant annet uttaler meg om heltidskultur og organiseringen av arbeidshverdagen på norske sykehus, spør VG omhvorvidt «det er en menneskerett å ikke jobbe oftere enn hver tredje helg». Svaret på det er selvfølgelig nei. Flere har avtaler om å jobbe oftere, og de bryter ikke menneskerettighetene.

Jeg har for øvrig aldri uttalt at det er «ingen menneskerett å ha fri to av tre helger», eller at det er «ingen menneskerett å jobbe bare hver tredje helg». Dette er VGs vinkling og omskrivning.

Det er jo bare å håpe at noen av de som trykket løgnen i Vg får behov for akutt medisinsk hjelp og at de ikke får umiddelbar behandling av en sykepleier som har kjøpt Vgs fremstilling og nekter fleksibilitet i jobben.

Hva er alternativet til en helseminister som prøver å levere varen - gode helsetjenester? En blå blå regjering der jobben er sendt ut av landet etter stemoderlig behandling av det norske almene helsevesen. Høyre og FrP snakker ikke bare ned norsk helsevesen, de vil også kutte drastisk i budsjettene med sine løfter om titalls milliarder i skattekutt. Når man snakker med personer som stemmer FrP og Høyre, hevder de at den forrige helseministeren var dårlig og handlingslammmet. Når man så får en helseminister som gjør noe for pasientene, selv om noen må være mer felksibel i sin jobb, så er det enda verre, ihvertfall i følge Vg som over en hel førsteside i dag (27.07.2013) skriver at Jonas Gahr Støre "går i strupen på sykepleierne". Fremstillingen er selvsagt feil og baserer seg på et avsnitt i artikkelen med overskrift "Spre belastningen" som lyder:

- Er det en menneskerett å ikke jobbe oftere enn hver tredje helg?

- Nei, det er ikke en menneskerett. Arbeidsmiljølovens rammer gjelder, men innenfor lovens rammer må man kunne organisere arbeidet slik at pasientenes behov ivaretas på best mulig måte.

- Er det akseptabelt å pålegge noen å jobbe annenhver helg?

- Så vidt jeg forstår, er ønsket fra sykehusene at sykepleierne jobber noen få helger ekstra i året. Jeg forutsetter at dette må man kunne løse på hvert enkelt sykehus. Jeg har også merket meg at mange sykepleiere ikke jobber i turnus, og jeg tenker at det må være mulig å spre belastningen på flere for å komme ut av den uønskede situasjonen med stadige brudd på arbeidsmiljøloven.

- Hva er viktigst - hensynet til pasientene eller hensynet til de ansatte?

- Det overordnede er selvsagt pasientenes beste. Men så skal vi også sørge for at de ansatte har gode og forutsigbare arbeidsordninger, sier Støre.

Vi får altså en helseminister fra arbeiderpartiet som setter hensynet til pasientene over hensynet til de ansatte. Hvem innbiller seg at norske sykepleiere vil få bedre lønns og arbeidsvilkår med en borgerlig regjering? For en samfunnsøkonom er svaret opplagt. Med løfter om skattekutt på henholdsvis 25 og 100 milliarder kroner og løfte om å redusere antall kommuner med 300, antall departementer til 8 (der kostnadene ikke nødvendigvis blir mindre) henger ikke budsjettene til de borgerlige sammen. Gi den krigsskoleutdannede Støre ytterligere 4 år i jobben og det almene norske helsevesenet vil fortsatt være blant de beste i verden, selv om det aldri blir perfekt.

Argumentet om at man ønsker forandring og noe nytt, kan bli et eksperiment med den norske velferdsstaten folket ikke fortjener.
Norske sykepleiere fortjener stor anerkjennelse for den livsviktige jobben de gjør i helse-Norge. Dette ser jeg ofte som helse minister og har den største respekten for jobben de gjør.
Det er andre toner enn de to kvinnene som benytter enhver anledning til å snakke ned norsk helsevesen. I en annen artikkel på denne siden om den norske modellen, spør Jens Stoltenberg Siv Jensen om hvilken modell hun har. Når hun skal utdype det blir hun lavmælt og nesen lenger og lenger. Slik sett har hun i dag fått selskap av flere medlemmer i lang nese klubben, Verdens Gangs journalister. Stem med lommaboka. Kjøp ikke den avisen. Den er ikke verdt papiret den er skrevet på og populismen brettes som regel gratis ut på nettet om man gidder bruke tid på den. Foretar du søket "Støre i strupen på sykepleierne" i en søkemotor, får du mange treff. Det er måten å finne den svada Vgs papirutgave sprer sin sure galle utover nettet på. I tillegg sparer man en god del skog om man unnlater å kjøpe papirutgaven.

 

twitter krigen mellom Jens og Siv. Den norske modellen.

"Hvem lyver?"

sannhet eller løgn
Forskjellen på sin ferd i løgn og sannhet er at løgnen holder seg i hodet. Mens sannheten er som en bumerang. Den treffer deg i panna, vekker deg akkurat passe opp for så å fortsette
Kari Hotakainen Menneskets del

Omsider har norske politkere begynt å diskutere direkte på sosiale medier generelt og tvitter spesielt.  Det begynte med at Jens Stotlenberg sendte avgårde følgende melding på mini bloggen twitter.

Det er kjent at @Siv_Jensen_FrP er motstander av "den norske modellen", men hvilken modell er hun tilhenger av? Den amerikanske?
Kilde:  Jens Stotlenbergs twitter konto

Du finner svar på hennes twitter konto.

Se også Tv2:  Twitter-krig mellom Siv og Jens omtalt i USA

Norge har tatt krig på sosiale medier til et nytt nivå, mener Washington Wire.

WSJ 

Twitter Fights Reach New Heights in Norway Election

Welcome to the future of politics: Norway has moved sniping on social media to a new level, with a one-on-one impromptu Twitter debate between party leaders Wednesday.

On the eve of what is expected to be a lively parliamentary election season in oil-rich Norway, Prime Minister Jens Stoltenberg took to Twitter to fire shots at one of his key opponents, Progress Party leader Siv Jensen.

Denne meningsutvekslingen via sosiale medier mellom de to partilederne ble også diskutert på dagsnytt 18. Lenke til debatten

Denne bruken av sosiale medier som er ganske ny i Norge førte til at jeg opprettet en egen tråd om temaet på diskusjon.no hvor du kan legge inn din egen mening om debatten: twitter krigen er igang. Den norske modellen. Jens mot Siv.

Google kryper til korset og innrømmer at de gir myndighetene adgang til selskapets servere

Først blånektet de

løgnen avsløres  

Debatten har rast i USA og resten av verden etter at varsleren Edward Snowden har avslørt at nettselskapene nærmest har fri adgang til brukerdata. EU har innkalt til hastemøte og har sendt brev til USAs justisminister der de har bedt om svar på syv spørsmål.

Eksterne lenker: